Niepoprawny kod mapy (OBSZARY_CHRONIONE) lub zestawu (D).
Powrót do aplikacji.

nobody  (Instalacja współdzielona, Organizacja: brak (-1), Okreslenie organizacji: org_domyslna, Admin instancji: T, Admin organizacji: brak danych)
pl
13.1.2108.9 (108)