Nazwa wybranego działu z mapami

przykład: Toruń Włocławska 167
przezroczystość mapy:
przezroczystość tła:
maps powered by:
Szukaj
Mapy
Tło
Tło

Nazwa wybranego działu z mapami


Serwis Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Geoportal powstał ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego. Stanowi miejsce dostępu do danych wybranych rejestrów i ewidencji z ponad 140 jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli.

Serwis WMS dostępny jest pod adresem http://mapy.mojregion.info/wms

Problemy lub uwagi związane
z działaniem serwisu prosimy
zgłaszać na adres:
k.rydlewski@kujawsko-pomorskie.pl


Wszystkie dane wizualizowane na geoportalu znajdują się w rejestrach i ewidencjach prowadzonych w Jednostkach Samorządu Terytorialnego. Dane do map wykorzystywanych jako tło znajdują się w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii i wyświetlane są z wykorzystaniem usługi WMS.
Legenda
O geoportalu
Panel logowania